Asako Shizu

Daimyo of Aojiroi Oku Shiro

Description:
Bio:

Asako Shizu

Topaz Magistrates pariahic activeevolution