Shosuro Hametsu

Shosuro Family Daimyo

Description:
Bio:

Shosuro Hametsu

Topaz Magistrates pariahic activeevolution